UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - ROK 2005 

 
 

     UCHWAŁA     

   Z DNIA     

                                      W SPRAWIE:                            

uchwała nr 383 

 30.12.2005

zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 382

 30.12.2005

zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 381

30.12.2005 

udzielenia upoważnienia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 380

 27.12.2005

wyrażenia zgody na sprzedaż ciagnika i maszyn rolniczych

 uchwała nr 379

19.12.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005 rok

 uchwała nr 378

19.12.2005 

wydania opinii o przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

 uchwała nr 377

12.12.2005 

ogloszenia przetargu na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 376

05.12.2005

unieważnienia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 375

05.12.2005 

dokonania zakupu szaf archiwalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki

uchwała nr 374 

05.12.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskego na 2005 rok

 uchwała nr 373

05.12.2005

prezkazania Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim centrali telefonicznej

 uchwała nr 372

05.12.2005

przekazania wartości inwestycji

uchwała nr 371 

05.12.2005

zmiany uchwały nr 357/2005 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie ogloszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 370 

05.12.2005

powołania biegłego z zakresu ubezpieczeń w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 369

05.12.2005

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 uchwała nr 368

28.11.2005

dysponowania budżetem

 uchwała nr 367

28.11.2005 

zmiany uchwały nr 295/2005 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie dysponowania budżetem

 uchwała nr 366

28.11.2005 

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

 uchwała nr 365

28.11.2005 

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert   konkursowych z zakresu pomocy spolecznej

 uchwała nr 364

28.11.2005

regulaminu otwartego konkursu ofert

 uchwała nr 363

28.11.2005

wyrażenia zgdy na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 362

28.11.2005

wyrażenia zgody na zakup środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 361 

28.11.2005 

wyrażenia zgody na kasację kamery endoskopowej należącej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 360

21.11.2005

zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 359

21.11.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005 rok

uchwała nr 358

21.11.2005

dysponowania budżetem

 uchwała nr 357

14.11.2005

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku  oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 356

14.11.2005

ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2006

uchwała nr 355

07.11.2005 

zawarcia i realizacji umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 354

07.11.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na lata 2005

 uchwała nr 353

24.10.2005 

dysponowania budżetem

uchwała nr 352 

17.10.2005

dysponowania budżetem

 uchwała nr 351

17.10.2005

wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy na użyczenie lokalu

uchwała nr 350

17.10.2005 

zmiany uchwały nr 137/2004 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 23 lutego 2004 roku

uchwała nr 349

10.10.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 348

10.10.2005

dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

uchwała nr 347

10.10.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 346

10.10.2005

ustalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu Powiatu Grodziskiego w IV kwartale 2005 roku

uchwała nr 345

27.09.2005

wyrażenia zgody na zakup środków majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 344

27.09.2005

powołania Powiatowej Komisji do spraw przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa i przyjęcia regulaminu jej działania

uchwała nr 343

27.09.2005

powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski

uchwała nr 342

27.09.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005

uchwała nr 341

19.09.2005

wydania opinii o projekcie pozbawienia ulic miasta Wolsztyna kategorii dróg powiatowych

uchwała nr 340

12.09.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 339

12.09.2005

dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

uchwała nr 338

05.09.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 337

05.09.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005 rok

uchwała nr 336

29.08.2005

upoważnienia do czynności prawnych

uchwała nr 335

29.08.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 334

22.08.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 333

22.08.2005

wyrażenia zgody na likwidację samochodu należącego do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 332

16.08.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 331

16.08.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2005

uchwała nr 330

16.08.2005

przekazania wartości inwestycyjnej

uchwała nr 329

16.08.2005

sprzedaży mieszkań stanowiących własność Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 328

16.08.2005

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową Powiatu Grodziskiego oraz jego jednostek

uchwała nr 327

08.08.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 326

08.08.2005

wyrażenia zgody na kasację samochodu sanitarnego należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim 

uchwała nr 325

08.08.2005

zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 324

08.08.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 323

08.08.2005

powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Panu Maciejowi Mendlowi

uchwała nr 322

25.07.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 321

12.07.2005

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Grodziskiej Hali Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 320

12.07.2005

zatrudnienie kierownika jednostki organizacyjnej

uchwała nr 319

12.07.2005

rozstrzygnięcia konkursu na Dyrektora Grodziskiej Hali Sportowej

 uchwała nr 318

11.07.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 317

11.07.2005

zawarcia i realizacji umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 316

11.07.2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Grodziskiego na III kwartal 2005 roku

uchwała nr 315

11.07.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005 rok

uchwała nr 314

04.07.2005

dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

uchwała nr 313

04.07.2005

zatwierdzenia wyniku konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 312

04.07.2005

przyznania nagrody rocznej za rok 2004 Pani Barbarze Rożyńskiej - Szumskiej, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 311

27.06.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 310

20.06.2005

zmiany Uchwały nr 251/2004 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku

uchwała nr 309

20.06.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 308

20.06.2005

ogłoszenia konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego

uchwała nr 307

20.06.2005

ogłoszenie konkursy na stanowisko Dyrektora Grodziskiej Hali Sportowej

uchwała nr 306

13.06.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 305

13.06.2005

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 304

13.06.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającychc się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

 uchwała nr 303

13.06.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającychc się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

uchwała nr 302

13.06.2005

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającychc się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

uchwała nr 301

13.06.2005

powołania komisji konkursowej do wylonienia kandydata na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 300

13.06.2005

regulamin konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 299

06.06.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 298

06.06.2005

wyrażenia zgody na zakup środków majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 297

06.06.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2005

uchwała nr 296

06.06.2005

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu mieszkaniowego

uchwała nr 295

23.05.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 294

23.05.2005

wyrażenia zgody na skasowanie sprzętu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 293

23.05.2005

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 292

16.05.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2005

uchwała nr 291

16.05.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 290

10.05.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 289

10.05.2005

zatwierdzenia realizacji projektu p. n. "Nowe doświadczenia zawodowe to nowe możliwości"

uchwała nr 288

10.05.2005

zatwierdzenia realizacji projektu p. n. "Dobry start - szansą na zatrudnienie"

uchwała nr 287

25.04.2005

wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na zawarcie porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach utrzymania lokalu użytkowego

uchwała nr 286

25.04.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia

uchwała nr 285

25.04.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2005

uchwała nr 284

12.04.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 283

12.04.2005

wyrażenia zgody na skasowanie sprzętu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkkopolskim

uchwała nr 282

06.04.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 281

06.04.2005

powolania Zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Grodziskiego na lata 2006 - 2013

uchwała nr 280

29.03.2005

zmiany uchwały nr 259/2005 Zarządu powiatu Grodziskiego z dnia 7 lutego 2005 roku w sorawie zatwierdzenia Kalendarz Imprez Sportowych i Kulturalnych organizowanych przez Powiat Grodziski w 2005 roku

uchwała nr 279

29.03.2005

udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki Dyrektora Grodziskiej Hali Sportowej

uchwała nr 278

29.03.2005

powierzenia pełnienia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej

uchwała nr 277

29.03.2005

odwołania z funkcji kierownika jednostki organizacyjnej

uchwała nr 276

21.03.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 275

21.03.2005

wyrażenia zgody na skasowanie sprzętu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 274

21.03.2005

wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy na użyczenie lokalu

uchwała nr 273

21.03.2005

wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na najem lokalu użytkowego

uchwała nr 272

21.03.2005

ustalenia stawek najmu za garaże

uchwała nr 271

21.03.2005

ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 270

21.03.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 269

21.03.2005

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na 2005 rok

uchwała nr 268

21.03.2005

ustalenia na rok 2005 planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski

uchwała nr 267

07.03.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 266

07.03.2005

wyrażenia zgody na skasowanie sprzętu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 265

07.03.2005

wyrażenia zgody na przeniesienia praw i obowiązków wynikających z gwarancji na wykonany przedmiot umowy nr 00652/08/04 z dnia 25.08.2005 z Banku Svenska Handelsbanken /Polska/ s. a. na Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna oddział w Polsce

uchwała nr 264

07.03.2005

wydania opinii o projekcie zaliczenia ulic w gminie Kamieniec w miejscowościach Kamieniec, Konojad, Sepno do kategorii dróg gminnych przez Rade Gminy Kamieniec

uchwała nr 263

21.02.2005

zatwierdzenia planów finansowych

uchwała nr 262

21.02.2005

zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok

uchwała nr 261

21.02.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

uchwała nr 260

07.02.2005

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2005

uchwała nr 259

07.02.2005

zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych i Kulturalnych organizowanych przez Powiat Grodziski w 2005 roku

uchwała nr 258

07.02.2005

ustalenia wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ

uchwała nr 257

24.01.2005

zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert i powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej

uchwała nr 256

24.01.2005

dysponowania budżetem

uchwała nr 255

10.01.2005

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 254

10.01.2005

wyrażenia zgody na zakup wanny porodowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 253

10.01.2005

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

UCHWAŁY Z LAT

 UBIEGŁYCH

DOSTĘPNE W BIURZE OBSŁUGI RADY W STAROSTWIE POWIATOWYM

 

Liczba odwiedzin : 422
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-10-05 09:27:48
Czas publikacji: 2005-10-05 09:27:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak