UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - 2006 ROK 

 
 

     UCHWAŁA     

   Z DNIA     

                                      W SPRAWIE:                            

 

 

 uchwała nr 488

 04.12.2006

dysponowania budżetem

 uchwała nr 487

 27.11.2006

zmiany umowy dotacji z dnia 17 listopada 2006 r. podpisanej z Samodzielnym Publicznym Zakladejm Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

 uchwała nr 486

27.11.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

uchwała nr 485 

 14.11.2006

ustalenia projektu budżetu powiatu na 2007 rok

 uchwała nr 484

 14.11.2006

zmiany do uchwały Nr 421/2006 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania i ustalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadonych przez Powiat Grodziski w 2006 roku

uchwała nr 483 

 14.11.2006

zmiany do uchwały Nr 420/2006 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie opracowania na rok 2006 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadonych przez Powiat Grodziski

 uchwała nr 482

 14.11.2006

sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonymi jendostkom budżetowym i gospodarstwu pomocniczemu Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 481

 14.11.2006

przekazania sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 480 

 14.11.2006

przekazania sprzętu turystycznego

 uchwała nr 479

 06.11.2006 

zawarcia i realizacji umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 478

 06.11.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

 uchwała nr 477

06.11.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 476

30.10.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 475

 30.10.2006

zmiany umowy dotacji z dnia 28 czerwca 2006 roku podpisanej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 474

 16.10.2006

przyznania stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego na rok szkolny 2006/2007

 uchwała nr 473

 09.10.2006

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2006

 uchwała nr 472

 09.10.2006

dysponowania budżetem

 uchwała nr 471

 09.10.2006

powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o stypendium Rday Powiatu Grodziskiego

uchwała nr 470

09.10.2006 

powołania Powiatowej Komisji do spraw przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych współfinansowanych za środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa i przyjęcia regulaminu jej działania

uchwała nr 469

02.10.2006 

dysponowania budżetem

uchwała nr 468

 25.09.2006

udzielenia zgody na uchylenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/14/99 z dnia 23.05.2001 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Grodziski z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własności mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomość zabudowaną, polożoną w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Zbąszyńskiej 11

 uchwała nr 467

25.09.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

 uchwała nr 466

 18.09.02006 

uchylenia uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim komputerów

 uchwała nr 465

18.09.02006  

przeprowadzenia kontroli i udzielenia upoważnienia do jej przeprowadzenia

 uchwała nr 464

11.09.02006  

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2006

uchwała nr 463 

11.09.02006 

dysponowania budżetem

uchwała nr 462 

28.08.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 461

 28.08.2006

zmiany Uchwały Nr 449/2006 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie sprzedaży mieszkań stanowiących własność Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 460

 28.08.2006 

zawarcia porozumień dotyczących partycypacji w kosztach utrzymania budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 459

28.08.2006 

przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim komputerów

 uchwała nr 458

21.08.2006  

zmiany Uchwały Nr 443/2006 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie dysponowania budżetem

 uchwała nr 457

21.08.2006  

udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 456

21.08.2006 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 455

 07.08.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 454

 07.08.2006 

wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu w formie bezprzetargowej

 uchwała nr 453

07.08.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2006

 uchwała nr 452

31.07.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 451

31.07.2006 

przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Pani Barbarze Rożyńskiej - Szumskiej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 450

 17.07.2006

wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu oraz powołania komisji przetargowej

uchwała nr 449 

17.07.2006 

sprzedaży mieszkań stanowiących własność Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 448

 17.07.2006

wyrażenia opinii nt. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisk Wielkopolski"

 uchwała nr 447

 11.07.2006

zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Grodziskiego

 uchwała nr 446

03.07.2006 

dysponowania budżetem

uchwała nr 445 

03.07.2006 

oceny celowości przyjęcia darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 444

 03.07.2006

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

uchwała nr 443 

26.06.2006  

dysponowania budżetem

 uchwała nr 442 

 26.06.2006 

zawarcia i realizacji umowy dotacji w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 441

 26.06.2006 

powołania komisji konkursowej na kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 440

19.06.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 439

 19.06.2006 

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego

uchwała nr 438 

 19.06.2006 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

uchwała nr 437 

19.06.2006 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 uchwała nr 436

 19.06.2006 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 uchwała nr 435

 19.06.2006 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 uchwała nr 434

 19.06.2006  

ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę ekspertów wchodzących  wskład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 uchwała nr 433

 12.06.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2006

 uchwała nr 432

12.06.2006  

dysponowania budżetem

 uchwała nr 431

12.06.2006 

oceny celowości kasacji samochodu sanitarnego Polonez oraz samochodu Polonez Caro, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 uchwała nr 430

 05.06.2006

oceny zakupu środków majątku trwałego przez Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

uchwała nr 429 

 05.06.2006

dysponowania budżetem

uchwała nr 428 

 05.06.2006

umorzenia wierzytelności

 uchwała nr 427

 05.06.2006

przeprowadzenia kontroli i udzielenia upoważnienia do jej przeprowadzenia

 uchwała nr 426

05.06.2006

oddania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu w użyczenie

uchwała nr 425

 załącznik

 29.05.2006 

uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 424

 22.05.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 423

 22.05.2006 

zakupu oznaczników do drzew

 uchwała nr 422

22.05.2006 

ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 421

 22.05.2006

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania i ustalenia form doskonalenia nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski w 2006 roku

 uchwała nr 420

 22.05.2006

opracowania na 2006 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski

 uchwała nr 419

 15.05.2006

dysponowania budżetem

 uchwała nr 418

 15.05.2006

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2006

 uchwała nr 417

24.04.2006

dysponowania budżetem

 uchwała nr 416

10.04.2006

wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia ulic w m. Granowo do kategorii dróg gminnych

 uchwała nr 415

 10.04.2006 

zatwierdzenia planów finansowych

uchwała nr 414 

10.04.2006

zatwierdzenia wyniku otwartego konursu ofert i powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej

 uchwała nr 413

 10.04.2006

ustalenia wysokości miesięcznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie grodziskim

 uchwała nr 412

 03.04.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 411

załącznik

03.04.2006 

zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą: "Otwieramy drzwi dla młodzieży"

uchwała nr 410

załącznik

 03.04.2006

zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwa "Znowu aktywni zawodowo"

 uchwała nr 409

29.03.2006 

zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

 uchwała nr 408

20.03.2006 

wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych przez Zespół Szkół Poznadgimnazjalnych w Kotowie

 uchwała nr 407

13.03.2006  

dysponowania budżetem

 uchwała nr 406

13.03.2006 

likwidacji Powiatowego Ośrodka Informacji Europejskiej

uchwała nr 405

06.03.2006 

dysponowania budżetem

uchwała nr 404

 27.02.2006

dysponowania budżetem

uchwała nr 403

 27.02.2006

przeprowadzenia kontroli i udzielenia upoważnienia do jej przeprowadzenia

uchwała nr 402 

 27.02.2006

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczacego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie

 uchwała nr 401

13.02.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 400

13.02.2006 

wyrażenia zgody na zakup kosiarki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie

 uchwała nr 399

 06.02.2006  

dysponowania budżetem

 uchwała nr 398

06.02.2006  

przekazania sprzętu turystycznego

uchwała nr 397 

06.02.2006 

przekazania wyposażenia pomieszczenia do wykonywania badań uczniów

 uchwała nr 396

30.01.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 395

23.01.2006  

utraty mocy uchwały nr 215/2004 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 września 2004 w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń i sprzętu Grodziskiej Hali Sportowej

 uchwała nr 394

23.01.2006  

utraty mocy Uchwaly Zarządu Powiatu

 uchwała nr 393

 23.01.2006 

dysponowania budżetem

 uchwała nr 392

23.01.2006 

zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski w 2006 roku

 uchwała nr 391

 16.01.2006  

przeprowadzenia kontroli i udzielenia upoważnienia do jej przeprowadzenia

 uchwała nr 390

 16.01.2006 

przeprowadzenia kontroli i udzielenia upoważnienia do jej przeprowadzenia

 uchwała nr 389

 16.01.2006 

wyrażenia zgody na kasację zestawu reanimacyjnego należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 388

16.01.2006 

wyrażenia zgody na zbycie autoklawów należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 uchwała nr 387

16.01.2006 

zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert i powierzenia zadania

 uchwała nr 386

09.01.2006  

dysponowania budżetem

 uchwała nr 385

09.01.2006 

zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych realizowanych przez Powiat Grodziski w 2006 roku

 uchwała nr 384

 09.01.2006

zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju Powiatu Grodziskiego
 

Liczba odwiedzin : 399
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grześkowiak
Czas wytworzenia: 2006-04-07 07:54:31
Czas publikacji: 2006-04-07 07:54:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak