Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 144/2008 z dnia 2008.01.08

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2008.

2017-03-24 08:38:25
Uchwała Zarządu nr 145/2008 z dnia 2008.01.08

w sprawie: ogłoszenia przetargu na dostawę przenośnego aparatu rtg dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim,
montaż dostarczonego sprzętu jego uruchomienie i przeszkolenie w obsłudze sprzętu wyznaczonych pracowników tego zakładu.

2017-03-24 08:38:01
Uchwała Zarządu nr 146/2008 z dnia 2008.01.08

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2017-03-24 08:37:10
Uchwała Zarządu nr 147/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-24 08:36:50
Uchwała Zarządu nr 148/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-24 08:36:31
Uchwała Zarządu nr 149/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2008 na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju.

2017-03-24 08:35:45
Uchwała Zarządu nr 150/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

2017-03-24 08:35:28
Uchwała Zarządu nr 151/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „DOM POMOCNA DŁOŃ" w Błońsku

2017-03-24 08:35:09
Uchwała Zarządu nr 152/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „DOM POMOCNA DŁOŃ" w Błońsku

2017-03-24 08:34:41
Uchwała Zarządu nr 153/2008 z dnia 2008.01.15

w sprawie dysponowania budżetem.

2017-03-24 08:34:16