Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 447/2009 z dnia 2010.01.12

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

2017-03-23 10:59:11
Uchwała Zarządu nr 448/2009 z dnia 2010.01.12

W sprawie planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej  

2017-03-23 10:58:48
Uchwała Zarządu nr 449/2009 z dnia 2010.01.12

w sprawie dysponowania budżetem 

2017-03-23 10:58:31
Uchwała Zarządu nr 450/2009 z dnia 2010.01.12

w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego przedsięwzięcia w związku z roszczeniami osób trzecich o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu.

2017-03-23 10:57:58
Uchwała Zarządu nr 451/2009 z dnia 2010.01.19

w sprawie dysponowania budżetem.

2017-03-23 10:57:33
Uchwała Zarządu nr 452/2009 z dnia 2010.01.19

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010

2017-03-23 10:56:48
Uchwała Zarządu nr 453/2009 z dnia 2010.02.02

w sprawie: zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski w roku 2010.

2017-03-23 10:56:30
Uchwała Zarządu nr 454/2009 z dnia 2010.02.02

w sprawie: dysponowania budżetem.

2017-03-23 10:56:18
Uchwała Zarządu nr 455/2009 z dnia 2010.02.09

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2010 na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju.

2017-03-23 10:55:43
Uchwała Zarządu nr 456/2009 z dnia 2010.02.09

w sprawie: wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego oraz powołania komisji przetargowej

2017-03-23 10:55:24