Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 169/2012 z dnia 2012.01.03

w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji.

2017-03-22 13:52:32
Uchwała Zarządu nr 170/2012 z dnia 2012.01.03

w sprawie  stanowiska dotyczącego kontraktowania przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu usług medycznych realizowanych w poradniach specjalistycznych na obszarze Powiatu Grodziskiego.

2017-03-22 13:51:59
Uchwała Zarządu nr 171/2012 z dnia 2012.01.10

w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2017-03-22 13:51:46
Uchwała Zarządu nr 172/2012 z dnia 2012.01.10

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej oraz powołania komisji przetargowej.

2017-03-22 13:51:24
Uchwała Zarządu nr 174/2012 z dnia 2012.01.17

W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2012.

2017-03-22 13:51:02
Uchwała Zarządu nr 173/2012 z dnia 2012.01.10

w sprawie dysponowania budżetem

2017-03-22 13:50:47
Uchwała Zarządu nr 175/2012 z dnia 2012.01.17

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

2017-03-22 13:49:52
Uchwała Zarządu nr 176/2012 z dnia 2012.01.17

w sprawie dysponowania budżetem

2017-03-22 13:49:23
Uchwała Zarządu nr 177/2012 z dnia 2012.01.17

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku 2011.

2017-03-22 13:49:08
Uchwała Zarządu nr 179/2012 z dnia 2012.01.17

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012

2017-03-22 13:48:30