Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 293/2013 z dnia 2013.01.08

W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013.

2017-03-22 13:06:35
Uchwała Zarządu nr 294/2013 z dnia 2013.01.08

w sprawie: oddania w najem garaży usytuowanych na nieruchomości Powiatu Grodziskiego przy ul. Zbąszyńskiej 11 w Grodzisku Wlkp.

2017-03-22 13:06:08
Uchwała Zarządu nr 295/2013 z dnia 2013.01.15

w sprawie: zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Powiat Grodziski w 2013roku oraz kalendarza zawodów Szkolnego Związku Sportowego na rok 2013

2017-03-22 13:05:47
Uchwała Zarządu nr 296/2013 z dnia 2013.01.22

w sprawie dysponowania budżetem

2017-03-22 13:05:33
Uchwała Zarządu nr 297/2013 z dnia 2013.01.22

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 13:04:55
Uchwała Zarządu nr 298/2013 z dnia 2013.01.28

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych oraz wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej, których budżety wchodzą w skład budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2013.

2017-03-22 13:04:41
Uchwała Zarządu nr 299/2013 z dnia 2013.01.28

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 13:04:27
Uchwała Zarządu nr 300/2013 z dnia 2013.01.28

w sprawie dysponowania budżetem

2017-03-22 13:04:15
Uchwała Zarządu nr 301/2013 z dnia 2013.02.06

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 13:04:01
Uchwała Zarządu nr 302/2013 z dnia 2013.02.06

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

2017-03-22 13:03:43