Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 450/2014 z dnia 2014.01.02

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014

2017-03-22 11:20:34
Uchwała Zarządu nr 451/2014 z dnia 2014.01.02

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2017-03-22 11:17:41
Uchwała Zarządu nr 452/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

2017-03-22 11:17:25
Uchwała Zarządu nr 453/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014.

2017-03-22 11:17:04
Uchwała Zarządu nr 454/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem garażu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 11:16:47
Uchwała Zarządu nr 455/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie zmiany uchwały nr 189/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie użyczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. na czas określony lokali użytkowych.

2017-03-22 11:15:58
Uchwała Zarządu nr 456/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu działań profilaktycznych Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Powiatu Grodziskiego na rok 2014

2017-03-22 11:15:19
Uchwała Zarządu nr 457/2014 z dnia 2014.01.14

w sprawie: zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Powiat Grodziski w 2014 roku oraz kalendarza zawodów Szkolnego Związku Sportowego na rok 2014

2017-03-22 11:14:38
Uchwała Zarządu nr 458/2014 z dnia 2014.01.21

w sprawie: zatwierdzenia kalendarza imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski w roku 2014.

2017-03-22 11:14:23
Uchwała Zarządu nr 459/2014 z dnia 2014.01.21

w sprawie: ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane

2017-03-22 11:14:02