Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 7/2015 z dnia 2015.01.07

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

2017-03-22 12:35:05
Uchwała Zarządu nr 8/2015 z dnia 2015.01.07

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Gminie Rakoniewice

2017-03-22 12:34:44
Uchwała Zarządu nr 9/2015 z dnia 2015.01.07

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Gminie Kamieniec

2017-03-22 12:34:25
Uchwała Zarządu nr 10/2015 z dnia 2015.01.13

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kotowo, gm. Granowo oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego jej zbycia

2017-03-22 09:47:24
Uchwała Zarządu nr 11/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 09:46:52
Uchwała Zarządu nr 12/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie ,,Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Grodziskiego”.

2017-03-22 09:46:21
Uchwała Zarządu nr 13/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie ,,Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego”.

2017-03-22 09:45:56
Uchwała Zarządu nr 14/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie ,,Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Grodziskiego”.

2017-03-22 09:44:38
Uchwała Zarządu nr 15/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie ,,Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Grodziskiego”.

2017-03-22 09:44:04
Uchwała Zarządu nr 16/2015 z dnia 2015.01.21

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych, w tym realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych oraz tych, wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej, których budżety wchodzą w skład budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2015

2017-03-22 09:43:47