Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 151/2016 z dnia 2016.01.05

w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

2017-03-22 08:51:18
Uchwała Zarządu nr 152/2016 z dnia 2016.01.22

w  sprawie  zatwierdzenia rozliczenia obsługi księgowo-administracyjnej lokali Powiatu

2017-03-22 08:51:05
Uchwała Zarządu nr 153/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie: zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Powiat Grodziski w 2016 roku oraz kalendarza zawodów Szkolnego Związku Sportowego na rok 2016

2017-03-22 08:49:51
Uchwała Zarządu nr 154/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Gminie Grodzisk Wlkp.

 

2017-03-22 08:49:36
Uchwała Zarządu nr 155/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Gminie Rakoniewice

2017-03-22 08:49:22
Uchwała Zarządu nr 156/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej Gminie Wielichowo

 

2017-03-22 08:48:39
Uchwała Zarządu nr 157/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016.

2017-03-22 08:48:26
Uchwała Zarządu nr 158/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim części nieruchomości oddanej mu w użytkowanie

2017-03-22 08:48:13
Uchwała Zarządu nr 159/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie : ustalenia na rok 2016  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

2017-03-22 08:47:58
Uchwała Zarządu nr 160/2016 z dnia 2016.01.22

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia finansowego dotacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Grodziskiego w roku 2015.

 

2017-03-22 08:47:18