Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

 
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku trzeciej kadencji, działająca na terenie powiatu grodziskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 6 Starosty Grodziskiego z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze zmianami.

Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. ze zmianami), do zadań Komisji należy:

1)  ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4 - 6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład Komisji obecnej kadencji wchodzą:

1) Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski – Przewodniczący Komisji
2) Jan Grochowy – Radny Powiatu Grodziskiego
3) Stanisław Lenart – Radny Powiatu Grodziskiego
4) Zofia Ogórek – Kurator zawodowy ds. nieletnich Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim
5) Dariusz Ziomko – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim
6) Jolanta Grześkowiak – Pedagog szkolny Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim
7) Piotr Papież – Naczelnik Sekcji Prewencji i RD Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim
8) Krzysztof Przymus – Zastępca Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim
9) Renata Brudło - Kałdyk  - Prokurator Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
 
 
Kadencja Komisji trwa 3 lata.
 
 

Liczba odwiedzin : 477
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Frąckowiak-Wołyńska
Czas wytworzenia: 2008-03-28 10:24:23
Czas publikacji: 2008-03-28 10:24:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak