PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 

 
 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA STAROSTWA POWIATOWEGO
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM:

 

 

1.       Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

2.       Statut Powiatu Grodziskiego - uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

3.       Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim - uchwała nr 253/2016 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 30 września 2016 r.

4.       Statut Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim - uchwała nr XLIII/233/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniona uchwałą nr XLIV/245/2006  Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2006 r. i uchwałą nr XXXIX/234/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2009 r.

5.       oraz inne przepisy szczególne.

 

Liczba odwiedzin : 971
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Bączkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Rabiega
Czas wytworzenia: 2005-07-18 06:55:28
Czas publikacji: 2017-02-22 14:24:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak