Wydział Komunikacji 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1B
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój 1 - 3
tel.: 61 44 52 541, 542 - prawo jazdy 
       61 44 52 545, 546, 547, 548, 549 - rejestracja pojazdów
e-mail:
komunikacja(a*)pgw.pl
 
Naczelnik: Krystyna Młynarek

Zastępca Naczelnika: Justyna Sikorska
 
Pracownicy: Beata Reich, Dorota Świstek, Anna Willmann, Patrycja Kandulska, Sandra Drgas, Klaudia Kubaś, Małgorzata Otto  


Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem  zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz wydawaniem dokumentów niezbędnych do wykonywania działalności transportowej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.    Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów (stała i czasowa); wyrejestrowaniem; czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu; przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu.
2.    Wydawanie zaświadczeń i wtórników: dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, oznaczeń pojazdów.
3.    Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych.
4.    Dokonywanie zmian danych zamieszczanych w  dowodach rejestracyjnych, wynikających ze zmiany stanu faktycznego.
5.    Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów.
6.    Prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli.
7.    Prowadzenie gospodarki materiałowej związanej z rejestracją pojazdów i transportem.
8.    Prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień.
9.    Wydawanie krajowych, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem.
10.    Wykonywanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
11.    Zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
12.    Cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
13.    Kierowanie kierowców na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne.
14.    Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.
15.    Potwierdzenie odbycia kwalifikacji zawodowej kierowców.
16.    Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców /wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców/.
17.    Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
18.    Wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców.
19.    Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg.
20.    Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
21.    Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
22.    Prowadzenie ewidencji diagnostów: wydawanie, cofanie, zmiana uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
23.    Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
24.    Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
25.    Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
26.    Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
27.    Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą.
28.    Wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe rzeczy lub osób na potrzeby własne.
29.    Wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.
30.    Nadzór i kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu z przepisami ustawy
i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.
31.    Sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z realizacją zadań przez Wydział – na potrzeby uprawnionych podmiotów. Współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie zadań realizowanych przez wydział.
32.    Opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań merytorycznych Wydziału.
33.    Realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zadania te realizowane są przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub poprzez powierzenie ich wykonania zgodnie z przepisami  
o zamówieniach publicznych.
34.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 12392
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:11:34
Czas publikacji: 2019-03-11 12:59:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak