Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
 

ul. Mossego 14
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 766
e-mail:
pzoon(a*)pgw.pl
 
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu: Monika Bukiewicz - Koza

Sekretarz Powiatowego Zespołu :Klaudia Maik

Pracownicy: Kamila Wieszczeczyńska

Wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności zgodnie z przepisami prawa, zapewnia obsługę administracyjną komisji lekarskich.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1.    Przyjmowanie wniosków w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności  o niepełnosprawności.
2.    Zapewnienie obsługi merytorycznej i administracyjnej zespołu.
3.    Przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja formalna, przygotowywanie dokumentacji na posiedzenie zespołu.
4.    Przygotowywanie dokumentacji odwoławczej.
5.    Prowadzenie stosownych rejestrów.
6.    Sporządzanie sprawozdań, informacji i opinii, przedstawianie ich stosownym władzom.
7.    Orzekanie o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności.
8.    Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności i niepełnosprawność.
9.    Przyjmowanie wniosków w sprawie orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień.
10.    Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień.
11.    Wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.


 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 2254
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Anna Supsar
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 08:00:11
Czas publikacji: 2018-08-10 09:04:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak