Sekretarz 

 
 

SEKRETARZ POWIATU - Tomasz Dolata
 
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 16
tel.: 61 44 52 505
e-mail:
sekretarz(a*)pgw.pl


Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1.    Koordynowanie pracy między Wydziałami i komórkami organizacyjnymi Starostwa.
2.    Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
3.    Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
4.    Koordynowanie i nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu i Zarządu Powiatu projektów uchwał i innych materiałów.
5.    Zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.
6.    Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa
i wszystkich jego lokalizacji.
7.    Realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:
1)    ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznych Starostwa,
2)    podejmowanie działań zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa” w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszania zabezpieczenia danych  systemie informatycznym,
3)    informowanie administratora danych o przypadkach naruszenia przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych,
4)    nadzór i kontrola systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych.
8.    Nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.
9.    Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 11:39:18
Czas publikacji: 2017-05-31 11:16:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak