Wydział Informatyczny 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 23
tel.: 61 44 52 535, 536
e-mail:
informatyk(a*)pgw.pl

Naczelnik: Krzysztof Grześkowiak

Pracownicy: Mariusz Bączkiewicz, Maciej Kaczmarek


Zapewnia obsługę, funkcjonowanie sieci komputerowej i informatycznej Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.     Administrowanie siecią komputerową w Starostwie.
2.     Koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
3.     Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych.
4.     Nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych.
5.     Nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania.
6.     Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w Starostwie.
7.     Administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony.
8.     Dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki.
9.     Zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych.
10.    Organizowanie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych.
11.    Realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym.
12.    Realizacja zadań administratora systemu informatycznego, w szczególności:
1)    nadzór nad poprawną eksploatacją systemu informatycznego,
2)    nadanie uprawnień użytkownikom systemu.
13.    Zabezpieczenie  łączności telefonicznej i teleksowej.
14.    Przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną realizacją usług publicznych.
15.    Współudział w przygotowaniu założeń koncepcyjnych infrastruktury podpisu elektronicznego.
16.    Koordynacja i monitoring realizacji zadań wynikających ze strategii społeczeństwa informacyjnego.
17.    Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa.
18.    Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej).
19.    Administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa.
20.    Administrowanie systemem poczty elektronicznej.
21.    Administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych.
22.    Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów
i dedykowanych aplikacji.
23.    Określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników.
24.    Prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.
25.    Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia
i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa.
26.    Wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
27.    Administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową Urzędu.
28.    Prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów.

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

 

Liczba odwiedzin : 684
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2006-10-25 08:07:37
Czas publikacji: 2019-03-11 12:56:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak