Skarbnik 

 
 
SKARBNIK  POWIATU – Ewa Smoczyńska
 
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 14
tel.: 61 44 52 504
e-mail:
skarbnik(a*)pgw.pl


Do zadań Skarbnika Powiatu należy:
1.    Zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu.
2.    Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
3.    Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu
i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
4.    Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
5.    Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom dokonywania kontrasygnaty.
6.    Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa.

 
 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.
 

Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 11:41:56
Czas publikacji: 2017-05-31 11:16:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak