Zespół Radców Prawnych 

 
 
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 21
tel.: 61 44 52 527
e-mail:
radca(a*)pgw.pl
 
Radcy: Beata Brudło, Magdalena Adamczewska

Zapewnia obsługę prawną Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starostwa.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1.    Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
2.    Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Wydziałów.
3.    Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
4.    Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu Powiatu, Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
5.    Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
6.    Informowanie Rady Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, Zarządu Powiatu, Starosty i Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.


 
 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.
 
 

Liczba odwiedzin : 677
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 07:20:23
Czas publikacji: 2017-05-31 11:17:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak