Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 21
tel.: 61 44 52 532
e-mail:
rzecznik(a*)pgw.pl
środa: 11.30 - 15.30

Rzecznik: Karolina Wajs


Wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, bezpłatnego poradnictwa i wytaczania powództw na rzecz konsumenta.

Zadania i uprawnienia Rzecznika:
1.    Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2.    Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
3.    Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumenta.
4.    Możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.
5.    Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
6.    Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
7.    Występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze Powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta.
8.    Prawo występowania z roszczeniem zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany z wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

 

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

 

 

Liczba odwiedzin : 1830
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 08:01:54
Czas publikacji: 2017-05-31 11:17:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak