Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 
 

ul. Żwirki i Wigury 1B
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 10
tel.: 61 44 52 551
 
Pełnomocnik: Sabina Bartkowiak


Zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz kontrolę przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie.

Zadania Pełnomocnika:
1.    Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
2.    Ochrona systemów sieci teleinformatycznej.
3.    Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
4.    Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
5.    Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
6.    Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
7.    Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.

 

Liczba odwiedzin : 651
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-24 08:03:27
Czas publikacji: 2005-06-24 08:03:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak