Starosta 

 
 

STAROSTA GRODZISKI – Mariusz Zgaiński
 
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 3
tel.: 61 44 52 501
e-mail:
starostwo(a*)pgw.pl


Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1.    Organizowanie pracy Starostwa.
2.    Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
3.    Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4.    Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
5.    Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
6.    Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.


 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono@” na „(a)”.

 

Liczba odwiedzin : 894
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Nadobnik
Czas wytworzenia: 2011-02-04 09:42:06
Czas publikacji: 2017-05-31 11:14:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak