DANE TELEADRESOWE 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

62 - 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (budynek Starostwa Powiatowego)
tel./fax (61) 44 47 281
e - mail: pcpr(a*)pgw.pl

 
 
Dyrektor PCPR - Agnieszka Brambor - Nolka        tel. 61 44 47 281        II piętro, pok. nr 25
     
Dział finansowy        tel. 61 44 52 522        II piętro, pok. nr 25
     
Dział pomocy społecznej, pieczy zastępczej i przemocy w rodzinie        tel. 61 44 52 510        II piętro, pok. nr 25
     
Dział ds rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych        tel. 61 44 52 509        parter, pok. nr 1
     
Projekt EFS        tel. 61 44 52 508        parter, pok. nr 1
                                  
 
 
*W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.
 

Liczba odwiedzin : 424
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-10-07 07:15:54
Czas publikacji: 2017-05-31 10:46:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak