Programy realizacji zadań publicznych 

 
 
  • PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019 - pobierz

  • POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU LOKALNEGO - pobierz

  • POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ - pobierz

  • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - pobierz

  • STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO - pobierz

  • PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2006 - 2013 - pobierz;
    zmiany: Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2012

  • PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCHAZBEST DLA POWIATU GRODZISKIEGO - pobierz;

 

Liczba odwiedzin : 1606
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Bączkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-23 07:27:36
Czas publikacji: 2018-12-21 09:22:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak