Programy realizacji zadań publicznych 

 

 

  • PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019 - pobierz

  • POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU LOKALNEGO - pobierz

  • POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ - pobierz

  • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO - część1; część2

  • STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO - pobierz

  • PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2006 - 2013 - pobierz;
    zmiany: Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2012

  • PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCHAZBEST DLA POWIATU GRODZISKIEGO - pobierz;

 


Liczba odwiedzin : 1550
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Sielecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-23 07:27:36
Czas publikacji: 2018-11-30 09:43:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak