Programy realizacji zadań publicznych 

 

 

  1. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016 - pobierz

  2. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU LOKALNEGO - pobierz


  3. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ - pobierz


  4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO - część1; część2


  5. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO - pobierz


  6. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2006 - 2013 - pobierz;
    zmiany: Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2012

 


Liczba odwiedzin : 897
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Górna
Czas wytworzenia: 2005-06-23 07:27:36
Czas publikacji: 2005-06-23 07:27:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak