OGŁOSZENIE - Sprzedaż samochodu marki Opel Astra, rok produkcji 2001 r 

 
 
Grodzisk Wielkopolski, 20.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż samochodu marki Opel Astra, rok produkcji 2001 r.

1. Przedmiotem przetargu ustnego (licytacji) jest samochód marki Opel Astra , nr rejestracyjny PGO 98NU, rok produkcji 2001 r.
2. Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego - Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:00.
3. Cena wywoławcza 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
4. Wartość pojazdu została określona na podstawie oceny technicznej Nr W/178/24/05/2014.
5. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 00/100) na konto w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim
nr 83 9063 0008 0000 0000 0071 0003 z dopiskiem „Opel Astra", najpóźniej do dnia
5 czerwca 2014 r.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, budynek B, pokój nr 15.
7. Zawarcie umowy i uiszczenie ceny nabycia nastąpi w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
8. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia oraz po podpisaniu umowy sprzedaży.
9. Do kontaktów w sprawie sprzedaży uprawnieni są;
Natalia Odważna, Agnieszka Bendowska - sprawy proceduralne, tel. 61 44 52 553, fax.
61 44 52 555
Krzysztof Łajs - w sprawie przedmiotu zamówienia, tel. 61 44 52 553, fax. 61 44 52 555

 

 

WICESTAROSTA               STAROSTA    
/-/ Antoni Kłak      /-/ Mariusz Zgaiński

 

Liczba odwiedzin : 1292
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Nadobnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Nadobnik
Czas wytworzenia: 2014-05-20 11:41:28
Czas publikacji: 2014-05-20 11:41:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak