Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

2018-01-15 14:05:33
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

2017-01-31 10:41:53
Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych.

2017-01-31 10:37:06
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki.

2017-01-31 10:30:45
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2017-01-31 10:30:32
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2017-01-31 10:30:22
Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

2017-01-31 10:29:51
Wydanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

2017-01-31 10:29:27