Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

2017-03-31 12:14:53
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

2017-03-31 12:10:46
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia wsprzęt rehabilitacyjny

2017-03-31 12:06:06
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup sprzętu lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

2017-03-31 12:04:32
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

2017-03-31 11:58:01
Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej PCPR-10

2016-05-17 12:54:16
Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej PCPR-5

2016-05-17 12:53:27
Pomoc dla uchodźców PCPR-3

2016-05-17 12:53:07
Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych PCPR-11

2016-05-17 12:52:43