Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 

 

 

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz.1393) Starosta Grodziski jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016r. do 21.05.2018r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

 

Załączniki

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych.pdf

Data: 2018-06-20 14:38:31 Rozmiar: 196.15k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Anna Supsar
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartkowiak Sabina
Czas wytworzenia: 2016-06-14 13:17:46
Czas publikacji: 2018-06-20 14:37:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak