Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 516/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2018-01-03 09:35:39
Uchwała Zarządu nr 515/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Grodziskiego

2018-01-03 09:34:41
Uchwała Zarządu nr 514/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2017

2018-01-03 09:33:31
Uchwała Zarządu nr 513/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego oraz powołania komisji przetargowej

2018-01-03 09:32:29
Uchwała Zarządu nr 512/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej polegającej na wykonaniu zadania pt. „Budowa połączenia drogowego ulicy Bukowskiej z ulicą Wesołą w Grodzisku Wielkopolskim”

2018-01-03 09:31:10
Uchwała Zarządu nr 511/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie użyczenia garażu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim

2018-01-03 09:29:30
Uchwała Zarządu nr 510/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Grodziskiego na I posiedzeniuKomitetu Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznychwojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędziainformatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej orazstworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

2017-12-22 13:15:33
Uchwała Zarządu nr 509/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększeniaświadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej

2017-12-22 13:14:46
Uchwała Zarządu nr 508/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2017– 2020

2017-12-22 13:13:42
Uchwała Zarządu nr 507/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątkuoraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostekorganizacyjnych powiatu”

2017-12-22 13:12:53