Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 14/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

2018-12-31 12:20:23
Uchwała Zarządu nr 13/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej i reprezentowania Powiatu Grodziskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2018-12-31 12:11:10
Uchwała Zarządu nr 12/2018 z dnia 28.12.2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2018.

2018-12-31 12:07:26
Uchwała Zarządu nr 11/2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Grodziskiego na posiedzeniu Komitetu Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

2018-12-20 13:03:04
Uchwała Zarządu nr 10/2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2018-12-20 13:02:08
Uchwała Zarządu nr 9/2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego w 2019 oraz 2020 roku”.

2018-12-20 12:58:06
Uchwała Zarządu nr 8/2018 z dnia 18.12.2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji.

2018-12-20 12:56:14
Uchwała Zarządu nr 6/2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

2018-12-17 12:42:05
Uchwała Zarządu nr 7/2018 z dnia 11.12.2018 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2018

2018-12-17 12:40:46
Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 04.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej.

2018-12-05 10:19:07