Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Zarządu nr 59/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego”.

 

2019-03-15 15:03:50
Uchwała Zarządu nr 58/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Grodziskiego w sprawach dotyczących dokumentacji projektowych.

2019-03-15 15:02:40
Uchwała Zarządu nr 57/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie dysponowania budżetem.

2019-03-15 15:00:52
Uchwała Zarządu nr 56/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2019.

2019-03-15 14:59:26
Uchwała Zarządu nr 55/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

2019-03-15 14:58:28
Uchwała Zarządu nr 54/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2019 na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju.

2019-03-15 14:57:23
Uchwała Zarządu nr 52/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2019-03-15 14:56:54
Uchwała Zarządu nr 53/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski w roku 2019.

 

2019-03-15 14:55:59
Uchwała Zarządu nr 51/2019 z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2019.

2019-03-15 14:53:14
Uchwała Zarządu nr 50/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019.

2019-03-13 08:39:18