Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 13:43:13 Rozstrzygnięcie ofert / Zapytanie ofertowe na „Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim na lata 2019 -2020” Tomasz Pocztowy Publikacja artykułu
2018-12-06 08:52:54 Zapytania ofertowe / Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących zagospodarowania wolnych pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Tomasz Pocztowy Publikacja artykułu
2018-12-06 08:37:54 Protokoły z posiedzeń / Protokół nr 33/2018 z dnia 17 października 2018 Katarzyna Sielecka Publikacja artykułu
2018-12-05 10:20:22 Rok 2018 / Uchwała nr 6/2018 z dnia 04.12.2018 r. Anna Supsar Edycja artykułu
2018-12-05 10:19:38 Rok 2018 / Uchwała nr 6/2018 z dnia 04.12.2018 r. Anna Supsar Publikacja artykułu
2018-12-05 10:19:07 Rok 2018 / Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 04.12.2018 r. Anna Supsar Edycja artykułu
2018-12-05 10:18:10 Rok 2018 / Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 04.12.2018 r. Anna Supsar Publikacja artykułu
2018-12-05 10:16:17 Rok 2018 / Uchwała Zarządu nr 4/2018 z dnia 04.12.2018 r. Anna Supsar Publikacja artykułu
2018-12-05 09:49:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Katarzyna Sielecka Edycja artykułu
2018-12-05 09:23:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Katarzyna Sielecka Publikacja artykułu